Portfolio

Digital Transformasjon for Gevelt Maskin

Gevelt Maskin, med ansvar for produksjon og salg i Lier Grustak, har etablert seg som en pålitelig leverandør av tilslagsmaterialer til entreprenørmarkedet. Med en omfattende portefølje av grus- og sandprodukter, pukk, samt jord, har de møtt behovene til en rekke prosjekter i regionen. For å forbedre kundeservicen og forenkle kjøpsprosessen, tok Gevelt Maskin skrittet mot digitalisering ved å lansere en ny nettside med en integrert priskalkulator, utviklet i samarbeid med WP Nordic.

Vårt engasjement med Gevelt Maskin var fokusert på å skape en digital plattform som ikke bare speiler selskapets høye standarder og ekspertise, men også gir en intuitiv og informativ brukeropplevelse.  

En av nøkkelfunksjonene i dette prosjektet var utviklingen av en priskalkulator. Dette verktøyet tillater potensielle kunder å få en umiddelbar kostnadsestimat for de ulike materialene basert på deres spesifikke behov. Med en enkel og brukervennlig grensesnitt, kan kundene nå enkelt velge fra et bredt spekter av produkter, inkludert ulike fraksjoner av grus, sand, pukk og jord, og få en klar forståelse av kostnadene før de tar en kjøpsbeslutning.

Den nye nettsiden har blitt godt mottatt av både Gevelt Maskin og deres kunder. Priskalkulatoren har spesielt blitt rost for sin brukervennlighet og nøyaktighet, noe som gir en mer transparent og effektiv kjøpsprosess. Dette prosjektet har ikke bare styrket Gevelt Maskins digitale tilstedeværelse, men har også etablert en solid plattform for fremtidig vekst og kundetilfredshet.

gevelt-maskin.no

Strategi

I samarbeid med Gevelt Maskin, utformet WP Nordic en skreddersydd strategi med mål om å digitalisere og effektivisere deres salgs- og kundeserviceprosesser. Gjennom en grundig forståelse av Gevelt Maskins virksomhet og markedskrav, utviklet vi en handlingsplan som adresserte deres spesifikke behov og mål.

Gjennom WP Nordic Core har Gevelt Maskin nå en solid digital plattform som ikke bare forbedrer deres online tilstedeværelse, men også setter dem i en sterk posisjon for fremtidig vekst og suksess i det digitale landskapet.